Plan de evacuare in caz de incendiu cu schita PSI

-

Schite de evacuare in caz de incendiu si planuri de evacuare in caz de incendiu-PSI.

-

      Schita de evacuare in caz de incendiu PSI si plan de evacuare in caz de inceniu sunt, obligatorii, legislatia in conformitate cu legea în vigoare legea 307/2006 pentru toate clădirile civile și industriale, și cuprinde elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceeași locație.

 

      Schita de evacuare in caz de incendiu PSI pentru plan de evacuare in caz de inceniu se întocmește astfel:

1.       Pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

2.       Pe încaperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;

3.       Pentru încaperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.  

 

Shițele de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încat să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a ușilor în conformitate cu legislația în vigoare legea 307/2006

  

Schițele de evacuare se intocmesc pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare în conformitate cu legislația în vigoare legea 307/2006

 

Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane, indicatoare  și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.

Cere oferta